Seminariumen

Seminariumen är unika tillfällen som ger dig fördjupad kunskap och förståelse för stilen. Tekniker och principer presenteras på djupet och öppnar upp till möjligheterna till en träning på mer avancerad nivå.
Varje seminarium är inriktad på en specifik teknik eller princip inom stilen som under en dag har helt fokus, och presenteras både teoretiskt och praktiskt.
Att vara delaktig i centrets olikas seminarium är nyckeln till privat undervisning under veckans gemensamma klasser.

Första formen – Siu Lim Tao

I den första delen av Wing Chun systemets första form ligger fokuseringen på intern och extern energi där förståelsen för hur en rörelse, en teknik, görs levande presenteras. Vägen från ett exakt tekniskt tärningsmönster, till en rörelse baseras på vår levande energi som med en positiv inställning kan ta dig hur långt som helst i din träning.

Mycket av dagens Martial Art har blivit en produkt av att allt ska gå snabbt och att resultat ska komma bara vi dyker upp till träningen. Men den hängivne eleven vet att det behövs mer än detta – din attityd till lärandet avgör allt. Du måste först vara så öppen i sinnet att du ser dig själv som elev för att överhuvudtaget kunna ta emot information och transformera det till kunskap. Med andra ord, du måste hitta din lärare i det du vill lära dig om.

För att kunna göra någonting snabbt måste du kunna göra det långsamt. För många utövare världen över tar första formen ibland upp mot en timme att utföra. Hur det kan vara så och hur du kan börja fördjupa dig i denna fantastiska träningskunskap kommer presenteras i detta seminarium om första formens första del där koncentration och kunskapen om den orubbliga armbågen och centrumlinjens betydelse samt teori lärs ut.

Andra formen – Chum Kiu

Andra formen är en förlängning av den första där du nu lär dig hur du använder hela kroppen för att generera kraft i rörelse. Andra formens syfte är att hitta den bästa vinkeln och positionen för att attackera din motståndare. Den maximala kraften uppnås genom att höfter, axlar och armbågar arbetar tillsammans.

Wing Chun systemets andra form har sin inspirationskälla i hästen genom sitt unika sätt att röra sig på och sin enorma kraft i sina ben och sparkar.

Andra formen översätts till att ”söka en bro” vilket praktiskt innebär att du söker en väg över till din motståndares armar för att kunna ta kontroll över motståndaren, inte bara dennes armar utan i första hand balansen. Fotarbete och vridning introduceras och detta är två stora delar i Wing Chun systemet.
Att ha det vi kallar för en explosiv, snabb och exakt vridning av kroppen är en avgörande kunskap i stilen då vi helt eller delvis minimerar den inkommande attacken och då inte behöver möta den med fysisk styrka.

Andra formen lär dig timing när du rör dig in mot en motståndare för att stänga distansen. En timing som innebär att tack vare en säker balans så kan du röra dig in mot din motståndare i rätt vinkel, din centrumlinje mot motståndarens. Det kräver att händer och fötter rör sig tillsammans. Kroppen rör sig in och dina armar är konstanta i sin exakthet från din kunskap om första formen.

Kickarna introduceras och vi får lära oss hur vi använder dessa där vi inte längre når med händerna och även när en angripare attackerar från en längre distans. Kickarna öppnar upp ytterligare en dimension i din Wing Chun-träning.